1952 yılında İstanbul'da doğdu. 1979 yılında Avukatlık mesleğine başladı. Halen serbest Avukatlık yapmaktadır. Evli, dört çocuklu, 5 torunludur. HUKUK VAKFI Başkanı'dır.

Av. Muharrem Balcı, fiili avukatlığının ve hukuk çalışmalarının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun kurucu üyesidir ve bu kuruluşların çalışmalarına aktif olarak da katılmaktadır. Bunlar arasında, Hukukçular Derneği (HD), Araştırma Kültür Vakfı (AKV), İslâm Dünyası Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi (İDKAM), Mazlumlarla Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GURUBU, Sınırsız Kardeşlik ve Dayanışma Derneği (KİYADER), Dün-ya Yetimler Eğitim Vakfı, Hasta Hakları Aktivistleri Derneği, Sağlık ve Gıda Gü-venliği Hareketi Derneği’nin kurucu üyelikleri, 69. Dönem (2010 - 2012) Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanlığı, YEŞİLAY, MAVİAY ve SARIAY Dernekleri Onur-sal Başkanlıkları olup, birçok sivil toplum kuruluşunun da fahri Hukuk Danışman-lığını yapmaktadır.

1998 yılından itibaren, -kesintisiz/tatilsiz- İstanbul’da, 2008’den itibaren Ankara'-da, 2014’ten itibaren de Gaziantep ve Makedonya’da GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU'nun çalışmalarını yürütmekte ve bu çalışmaların toplandığı BİRİKİMLER I – II – III – IV - V (2003, 2006, 2009, 2012, 2015) editörlüğünü yapmaktadır.

Çok sayıda makalelerinin yanı sıra yayımlanmış kitapları, araştırma raporları ve tebliğleri bulunmaktadır. Mecelle’nin ilk 100 maddesini ilk defa sadeleştirerek genç hukukçulara sunmuştur.  

 

Yayımlanmış Kitapları

- MGK ve Demokrasi - Hukuk - Ordu - Siyaset, 3 Baskı, (1997 - 1999 - 2000))
- Eğitim ve Öğretimde Haklar ve Yükümlülükler (1998)
- Üniversitelerde Disiplin Cezaları ve Hak Arama Yolları (1999)
- İhtilâfların Çözüm Yolları ve TAHKİM (1999)
- Temel Belgelerde İnsan Hakları (Av. Gülden SÖNMEZ ile birlikte), (2001)
- BİRİKİMLER I - II - III - IV Editörlüğü (2003 - 2006 - 2009 - 2012)
- Aliya ve Arkadaşlarında Yol Haritası ve Gelecek Tasavvuru (2010)

 


 

Yayımlanmış Önemli Tebliğleri

- Türk Hukuk Sisteminde İnsanın Değeri, (1998)
- Her Türlü Son İçin Gerekli Hukuk Formasyonu, (1999)
- Devlet Memuru Olarak Eğitimcilerin Hak ve Yükümlülükleri, (1999)
- Birinci Tanzimat'tan İkinci Tanzimat'a Resepsiyon Ve Rehabilitasyon Çalış-malarının Tahlili, (2000)
- Tanzimat'tan Günümüze Islah, Resepsiyon Ve Uyum Çalışmalarının Tahlili, (2000)
- Tanzimat'tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süre-ci, (2001)
- Tanzimat ve Islahat Fermanlarının İlk Sadeleştirilmiş Halleri, (2001)
- Mecelle'nin İlk 100 Maddesinin İlk Sadeleştirilmiş hali, (2001)
- Hukuk Mantığı, (2001)
- Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Önemi, (2001)
- Her Türlü Son İçin Gerekli Hukuk Formasyonu, (2001)
- Avrupa Birliği Politikamız, (2002)
- Savaş ve Terör, (2002)
- Avrupa Birliği Uyum Yasaları Analizleri, (2002)
- Hukuk Mesleği, Misyon ve Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gele-cek Tasavvuruna Süreç İşçiliği, (2004)
- Hak Arama Özgürlüğü / Zorunluluğu ve Başörtüsü, (2004)
- Hak - Adalet ve Özgürlük Kavramlarının Analizi, (2005)
- Hak Arama Bilinci - İktidar Çelişkisinde Bireysel ve Toplumsal Sorumluluk, (2006) STK Yönetiminde Zaaflar, (2008)
- Yeni Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliğine Sivil Değerlendirme, (2009)
- Türkiye'de STK'ların Gelişimi ve STK'ların Hukuki, Siyasal ve Sosyal Etkile-ri, (2009)
- Neden Buradayız (Atölye Çalışması) (2009)
- Yaşayan Sünnet Işığında Eğitimden Hukuka Misyon Değerlendirmesi, (2010)
- Müslüman Hukukçu Bilinci Oluşturmak, (2010)
- Neden Yeşilay, 2011.
- Masumiyet Algısına Karşı Farkındalık/Bağımsızlık Manifestosu, (2012) Hak, Adalet ve Özgürlük Temelinde Bağımlılıklarımız, (2013)
- Sivilleşme, (2013)
- Yaşayan Sünnet Sürecinde Aliya ve Arkadaşlarında Gelecek Tasavvuru (2014)
- Bir Dönüşüm Projesi Olarak TAHKİM (2014)
- Çevre ve Toplum Bilinci İçin Hak – Adalet – Özgürlük Kavramları, (2014)
- Yaşayan Sünnet Sürecinde Aliya ve Arkadaşlarında Gelecek Tasavvuru – Yol Haritası (2015)
- Çalışan Haklarına Değerler Bakışı – Sağlık-Sen Değerler Çalıştayı’nda Su-num (2016)
- Hukuk Devletine Giden Yolda Basamak Taşlarımız – Kavramlarımız (2016)
 


 

Araştırma Raporları
- Ulusal ve Uluslararası Hukukta İnsan Hakları Çerçevesinde Eğitim ve Öğretim Hakkı, 1996.
- Devlet Memurları Kanununun 125/E-A Maddesinin Uygulamasına İlişkin Rapor, 1999.
- "Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"a İlişkin Rapor, 1999.
- Uluslararası Tahkim Yasa Tasarısı Hakkında Rapor, 1999.
- Uyum Yasaları Analizleri, 2002.
- Memur Affı Raporu, 2002.
- Başörtüsü Yasağı ve Hukukî sorunlar Üzerine Değerlendirme Raporu, 2004.

Günün Duyuruları


Günün Muhasebesi/Duası

Dedim ki, dedi ki...Günün Duyurusu

MAZLUMDER Genel Başkanı'nın Açıklamasına Karşı, Şahsi AçıklamaGünün Yazısı

OHAL veya "Şüpheden, Devlet Yararlanır" - Muharrem BalcıGünün Şiiri

Vasiyet Şiiri - Abdurrahim Karakoç

Günün Söyleşisi

Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine
Günün Sunumu

Âkif Emre'nin, Genç Hukukçular'daki SohbetiGünün Videosu

AMENTÜ'NÜN BEDELİNİ ÖDEMEK İSTEYENLER... BİR ADIM ÖNE!... | İhsan Fazlıoğlu


İletişim

Adres:  Vatan Cad. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sok. No: 5/2 Aksaray – Fatih / İSTANBUL

Telefon: (90) (212) 533 80 59

Faks: (90) (212) 523 58 87

E-posta: avmbalci@gmail.com

Twitter [ http://www.twitter.com/avmbalci ]
Twitter sayfasından da takip edebilirsiniz...