Osmanlı Devletinde Ulema Yozlaşmasının Tipik Bir Temsşlcisi Safranbolulu Hüseyin Efendi (Nâm-ı Diğer Cinci Hoca) - İsmail Katgı