Pandemi Özgürlük ve Liberalizmin Tıkanıklığı - Naman Bakaç