İdeolojik Kaygıların Ötesinde Bir Fakih ve Sufi Olarak Şeyh Bedreddin - Asım Cüneyd Köksal