Muhammed Hamidullah'ın, İslâm İktisadına Dair Öncü Katkısı ve Teklifleri - Abdülkadir Macit