Avrupa için Siyasal Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı - Ayşen Gürcan, Murat Yiğit