Yeşilay Başkanı Herkesi Bağımsız Yapacak (ON5YİRMİ5)

...


./soylesiler/128
background image

YEŞİLAY BAŞKANI HERKESİ BAĞIMSIZ YAPACAK

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Balcı, madde bağımlılarını "bağımsız" yapmak için çalış-

tıklarını söyledi.

http://m.on5yirmi5.com/haber/53743.htm

Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde şube başkanları ve temsilciler için verilen iftar ye-

meğinde on5yirmi5.com'a konuşan Genel Başkan Muharrem Balcı, insanımızı her türlü

zararlı bağımlıktan kurtarmak için her türlü yolu deneyeceklerini söyledi. Balcı, hiçbir

inanç ve hukuk sisteminde intihar etme ve kendine zarar verme özgürlüğü bulunmadığına

dikkate çekerek, "Nasıl ki intihar etmek isteyenlere yasal olarak engel olunuyor; za-

rarlı bağımlılıklarla da adeta yavaş yavaş intihar eden bağımlılara gerek yasal ola-

rak gerek de onları bundan vazgeçirmeye çalışarak engel olacağız." şeklinde konuştu.

SİGARA KULLANIMI ERKEKLERDE AZALIYOR, KADINLARDA ARTIYOR

Son yıllarda yürürlüğe giren yasa değişiklikleri ve

Yeşilay olarak yaptıkları yoğun ve başarılı çalışmalar

neticesinde erkeklerde sigara bağımlılığının azalmaya

başladığını ifade eden Balcı, bu zaman zarfında ka-

dınlarda ise içicilik oranında artış olduğunu dile getir-

di. Balcı, sigara kullanımının kadınlarda daha fazla

zarara yol açtığını belirterek, bu konuda bakanlıklarla

ve üniversitelerle yapacakları protokollerle daha yo-

ğun bir mücadele dönemi başlatacaklarını söyledi.

TBMM'DE YEŞİLAY GRUBU OLUŞTURULACAK

TBMM'de milletvekillerinden oluşan bir Yeşilay gru-

bu oluşturacaklarını dile getiren Balcı, bu grubun Yeşilay'ın yasal değişiklikleriyle ilgili

çalışmalarına ciddi katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Yasal düzenlemelerin za-

rarlı madde bağımlılığını engelleme ve caydırma noktasında çok önemli bir destek oldu-

ğunu ifade eden Balcı, bütünsel bir çalışmayla sağlıklı bir neslin oluşması için önemli bir

mesafe kaydedileceğini söyledi.

background image

YEŞİLAY İLLERİ VE İLÇELERİ SEÇİLECEK

Yeşilay Cemiyeti'nin hedeflerinden de bahseden Başkan Balcı, Türkiye'de Yeşilay illeri,

Yeşilay ilçeleri ve Yeşilay köyleri seçeceklerini söyledi. Zararlı alışkanlıklardan toplumu

kurtarmak için en çok çaba sarf eden il, ilçe ve köyleri "Yeşilay ili", "Yeşilay ilçesi",

"Yeşilay Köyü" olarak duyuracaklarını vurgulayan Balcı, bu çalışmanın diğer il, ilçe ve

köyleri bağımlılıklardan kurtulmaya özendireceğini ve bu çalışmayla zararlı alışkanlıkları

daha etkili şekilde önlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.