İKRA'R Dergisi - 15 Temmuz Demeci

...


15 Temmuz, bir yönüyle basiretsizliklerin sonucu, bir yönüyle uykudan uyanmanın başlangıcıdır. 15 Temmuz’a “ihanetle basiretsizliğin müşterek çocuğu” demek mümkündür. 15 Temmuz’a kadar ülkenin silahlı kuvvetlerini, yargısını, eğitimini, iş hayatını, siyaset dâhil(?) devletin tüm kurumlarını ele geçirmiş, bir gayrımeşru yapı, milletine silah doğrultmuş, hatta katletmiştir. Millet de daha önceki duyarsızlıklarından ders alarak, devletin bu saldırısını basiretle püskürtmüş, siyasilere basiret dersi vererek devletine karşı zafer kazanmıştır. Öyle ya, silah (şiddet tekeli) kimde ise devlet de odur. 28 Şubat’ı hatırlamadan devlet – çete farkını anlayamayız. 28 Şubatçılar da devlete hâkim bir çete idiler. Bazılarının söylediği gibi 15 Temmuz, Millet – devlet kaynaşması değil, aksine yeri ve zamanı geldiğinde –ki gelmiş idi– milletin devletine karşı dahi onurunu, değerlerini, vatanını, bayrağını koruyabileceğinin ifadesidir. Unutulmamalıdır ki, devleti oluşturan ve sürdüren millet iradesidir. Olayları tarihi gerçeklikleriyle okumayı öğrenemezsek, bir gelecek tasavvuru oluşturamayız. Tarihi gerçeklik, dini söylem ve kisve altında, takiyye cambazlığı ile haremimize girenlerin dini ve ideolojik konumları hakkındaki bilgisizliklerimiz ve ders almamamızdır. Gelecek tasavvurumuz ise 15 Temmuzdan sonra aldığımız dersi geleceğe basiretle taşıyarak, benzer tecrübeleri yaşamamaktır. Muharrem Balcı