Osmanlı Kozmopolitizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa - Bedri Gencer