Yeni Türkiye'nin İslâm'la İmtihanı: Tarihsel Bir Çerçeveleme Önerisi - Deniz Parlak