Nazar, Cin Çarpması ve Ruh Sağlığı Sorunları - İslâmî Bir Bakış Açısı - G. Hussein Rassool, Çev. Mustafa Kısa