GENÇ HUKUKÇULAR

HUKUK OKUMALARI GRUBU

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu (GHHO) olarak 1998’de bir grup hukuk öğrencisinin ve üstat avukatın gayretleri neticesinde İstanbul’da çalışmalarına başladı. Bu çalışma 2009’da Ankara, 2014 yılında Makedonya / Üsküp, 2013 yılında Gaziantep, 2018’de Kayseri ve Adana, 2020’de Trabzon’da Genç Hukukçuların katılımlarıyla bereketlendi. Faaliyetlerimizin temel noktasını Salı günleri İstanbul’da, Çarşamba günleri Gaziantep’te ve Trabzon’da, Perşembe günleri Ankara’da, Cuma günleri Adana’da, Pazar günleri Kayseri’de yapılan hukuk çalışmaları teşkil etmektedir. Çalışmalarımız genel olarak kamu hukukuna ilişkindir. Bu çalışmalarımızla birlikte hukuk hayatına birçok kavram kazandırmış ve bu kavramların sonraki hukuk çalışmalarına bir zemin teşkil etmesini sağlamış bulunmaktayız. Bu kazanım en güzel şekilde Birikimler I (2003), Birikimler II (2006), Birikimler III (2009), Birikimler IV (2012), Birikimler V (2016) adı altında çıkan eserlerimizde gözlemlenebilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz hususlar, çalışmamızın temel noktasını teşkil etmekle birlikte, çalışmayı özgün kılan bir başka husus da aramızdaki sağlıklı ve samimi ilişkilerdir. Bu ilişkiler, hem çalışmalarımızın kalitesini artırmakta, hem de hukukçular arasında yaşanan kopukluğu gidererek bir “Dayanışma - Şefaat Zinciri” oluşturmaktadır. Bu zincir, önden gidenlerin, arkalarından gelenlere ve arkadan gelenlerin, önde gidenlere ulanmasını sağlamaktadır. Böylece, yukarıda bahsettiğimiz birikimlerimiz, bir cümledeki ahenk gibi, hoş bir sadâ bırakmaktadır. İşte bu sadâ, çalışmalarımızı tatilsiz ve aralıksız devam ettiren en önemli sebeptir.

GHHO’nun Temel Faaliyeti: Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma - Pazar Dersleri Derslerimizi kendisine benzeyen çalışmalardan ayıran en önemli husus, seminer veya sohbet tarzında olmamasıdır. Dersler, her hafta aynı veya ayrı kişilerin tebliğ sunduğu ve diğerlerinin sadece dinlediği sohbetlerden veya alanında uzman kişi veya kişilerin uzmanlık alanlarını anlattığı ve diğerlerinin hiçbir katkı yapmadığı konferanslardan tamamen farklıdır.

Dersler, derse katılan öğrencilerden her hafta farklı birinin veya birilerinin tebliğ sunması şeklindedir. Dışarıdan tebliğ sunucusu yılda birkaç kez, özellikle Ramazan Ayındaki sunumlarda, bu dersleri yakından takip eden, katkı sağlayan Hocalar tarafından olabilmektedir.

Derslere devam etmenin şartları: Ciddiyet, istikrar, enteraktif katılımdır. Katılımın bir safhasından sonra da sunum yapabilmektir. Misafir katılımcılar soru soramazlar, enteraktif katılım yapamazlar. Misafir olmayan, dersin öğrencisi olan bütün katılımcılar sunum esnasında soru sorabilir, katkı yapabilir, görüşlerini açıklayabilir. Bu sebeple, Derslerde hoca veya öğrenci gibi bir ayırım yoktur. Derslere katılan herkes, öğrencidir.

Derslere hukuk fakültesi öğrencileri, yüksek lisans veya doktora eğitimi alanlar, öğretim üyeleri, avukatlar, hâkimler, savcılar ve stajyerler katılabilirler. Bunlar dışındakiler ise, referansla veya misafir olarak dersleri izleyebilirler. Az sayıda hukuk dışında farklı disiplinlerden öğrenci de kabul edilebilir. Bu öğrencilerle hukukçular “yan dal” çalışması yapabilirler.

Derslere katılım için belirli şartlar vardır. Bu şartlar, katılımı zorlaştırmaktan ziyade, derslerin devamı ve disiplini için konulmuştur. Sigara kullananlar derslere katılamazlar.

Derslere ilk defa katılacak olanlar, bir görüşmeden sonra derse kabul edilirler. Bu görüşmede, GHHO’nun hukuktan ne anladığı, bize göre hukukçunun nasıl olması gerektiği yeni gelenlere aktarılır. Ayrıca, Derslerin işleyişi ve devam için aranan şartlar hakkında bilgi verilir. Bu bakımdan görüşmelerimiz, bir mülakattan ziyade bilgilendirici mahiyettedir. Amacımız, yeni gelenlerle tanışmak ve çalışmalarımız hakkında bilgi vermektir.

Görüşmeden sonra derse katılan kişi, üç hafta boyunca misafir öğrenci statüsündedir. Bu aşamada misafirler, görüşlerini açıklayamazlar, konu ile ilgili soru soramazlar ve katkı sağlayamazlar. Koyduğumuz bu kural, derslerimizin 1998’den bu yana devam etmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Derslere devam esastır. İstikrar, bu derslerin yıllardır sürmesinde en önemli unsurdur. Bu sebeple, derslere devam etmeyen öğrencilere istikrar konusunda hatırlatmada bulunulur. Derslere devam etmeme konusunda ısrar edilmesi halinde de bu kişiler derslerden çıkarılırlar ve yukarıdaki prosedürü tekrar işletmek şartıyla derslere tekrar katılabilirler. Ancak 3. bir fırsat kimseye tanınmamaktadır.

GHHO’nun her öğrencisi Derslerde sunum yapar. Biz, kendi araştırmalarımızı arkadaşlarımıza aktarırız ve görüşlerimizi böylece geliştiririz. Bir konu hakkında sunum yapmak isteyen öğrenci, o konu ile ilgili etraflıca araştırma yapar ve sırası geldiğinde o konuyu derste sunar. Diğer öğrencilerin katkılarıyla birlikte o konu hakkında bir fikre ve görüşe sahip oluruz.

GHHO’nun En Büyük Eseri: BİRİKİMLER

GHHO olarak biz, yaptığımız çalışmaların bir göstergesi ve kalıcılığı olması açısından, birikimlerimizi 2003 yılından itibaren üç yılda bir yayınlarız. Birikimler, GHHO’nun hukuk ile ilgili ürettiği kavramların ve görüşlerin yer aldığı bir eserdir.

Derslerde sunum yapan öğrenciler, yaptıkları sunumları kurallara uygun bir şekilde makale haline getirirler. Bu makaleler incelenip redakte ve tashih edildikten sonra editör eliyle kitap haline getirilir. Bugün Birikimler, akademik yazılarda atıf yapılan bir eser haline gelmiştir. Bu durum, bizim için bir iftihar kaynağıdır.

Her üç yılda bir yayınlanan Birikimler, “Birikimler Gecesi”nde tanıtılır. Bu geceye hukukçu üstatlar, hocalar, bürokratlar ve çalışmamızı tanıyıp tanıtan yakın çevremiz davet edilir.

Birikimler Gecesi, Birikimler’in tanıtımı yanında, kendimizi ve söylemlerimizi hukuk camiasına duyurduğumuz bir organizasyondur.

GHHO dersleri bugün İstanbul, Ankara, Üsküp, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Trabzon’da yürütülmektedir. İstanbul’daki derslerimiz her Salı günü Fatih-Vefa’da Bilim ve Sanat Vakfı’nda, Ankara’da Bilgi Vakfı’nda, Gaziantep’te Av. Elif Korkmaz - Av. M. Ali Korkmaz’ın bürosunda, Adana’da Doğu – Batı Derneği salonlarında, devam etmektedir. Dersler dışında da GHHO öğrencileri, çeşitli konularda özel okuma grupları tertip edip okumalar yapmaktadırlar.

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Gurubunun çalışmalarını desteklemek maksadıyla 2014 yılında HUKUK VAKFI kurulmuş olup, Vakıf’ta öğrenci burslarının yanı sıra Sertifikalı Eğitim Programları ve konferanslar düzenlenmektedir.

Biz, pasif, ilgisiz, insana dokunmayan bir yaşam ve hukuk değil; dinamik, canlı ve zamana ve zemine uygun bir hukuk istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Olgun birikimle genç enerjiyi birleştiren, bütünleştiren donanımı, heyecan ve dinamizm ile zenginleştirerek aktif hukuk çalışmaları yapıyoruz.

Biz, tüketen bir güruh olmaktan ziyade, üreten ve geliştiren bir topluluk olmak için çalışıyoruz. Amacımız, hukuk çalışmalarımızı geliştirmek; hukuka, var olması gerektiğini düşündüğümüz kavramları eklemek, var olanları geliştirmektir.

Biz, tüketen bir güruh olmaktan ziyade, üreten ve geliştiren bir topluluk olmak için çalışıyoruz. Amacımız, hukuk çalışmalarımızı geliştirmek; hukuka, var olması gerektiğini düşündüğümüz kavramları eklemek, var olanları geliştirmektir.

Hukukun Yaygınlaştırılması İçin...

Saygılarımızla...

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları

Not: Genç Hukukçuların BİRİKİMLER’i için...
Bkz: GENÇ HUKUKÇULAR MAKALELERİ http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi.php  

========= GENÇ HUKUKÇULAR =========


[ Öteki bölümleri tekrar görmek için başlığı (tekrar) tıklayınız...]

HAKKINDA

» » »     Ahmet Kaynar |

» » »     Genç Hukukçular - Rapor |

» » »     Hukuka, Birikimle Bakmak - Erkam Kuşçu |

BİRİKİMLER (GENÇ HUKUKÇULAR MAKALELERİ)

www.MuharremBALCI.com/birikimler.php için burayı tıklayınız...

EĞİTİM NOTLARI

» » »     Âkif Emre'nin, 2014 Ramazan'ındaki Sohbetinin Ses Kaydı

» » »     Dua |

» » »     Düşünme - Tefekkür (Düşünme Metodu) - Takiyuddin en-NEBHANİ |

» » »     Fütuhat-ı Medeniyye - Yusuf KAPLAN |

» » »     İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanması - Ahmet DAVUTOĞLU |

» » »     Kur'an'da Mü'minlerin Özellikleri |

» » »     Osmanlıda Kanun ve Şeriat - Mustafa ŞENTOP |

» » »     Siyasi Hâkimiyetin Kaynağı Meselesi ve Osmanlı Telakkisi - Mustafa ŞENTOP |

» » »     Teolojik Sekülerleşmenin Neden Olduğu İnanç ve Davranış Problemleri - Ramazan ALTINTAŞ |

» » »     Üç Tarz-ı Tasavvur - Âkif Emre |

RAPORLAR

» » »     06 Şubat Depremleri Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Alkol Raporu |

» » »     Askeri Yargı Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Avukatın OHAL Rehberi |

» » »     Ayşe Özdoğan Özelinde, Türkiye'de Hasta Mahpuslar - Mazlumder Raporu |

» » »     Başkanlık Sistemi ve Türkiye |

» » »     Bilâl Akyıldız Raporu - MAZLUMDER İst. Şb. |

» » »     Cezaevinde Büyüyen Çocuklar Raporu |

» » »     Devlet Aklı ve Hukuk Devleti |

» » »     Devletin Aile Yaşamına Müdahalesi - Mazlumder Raporu |

» » »     Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri Raporu - Polis Akademisi |

» » »     Entellektüel - Edward Said |

» » »     Gazze Raporu - Mazlumder 2023 |

» » »     Halis Bayancuk Ceza Davaları İnceleme Raporu - Mazlumder |

» » »     Hukuka Dönüş Çağrısı - MAZLUMDER - 10.2.2020 |

» » »     İşgal Güçlerinin Geri Çekilmesiyle Afganlar Ne Kaybetti? - İyad Kunaybi |

» » »     Kayıp Nesil Soruşturması - UHİM |

» » »     Kendi Dilinden, FETÖ |

» » »     Kişisel Verilerin Korunması Yasal Düzenlemesi |

» » »     Küresel Bir Proje - LGBT+ Aktivizmi - Akademik Sağlık Platformu |

» » »     Nefret Suçları Raporu - Hacer Korkmaz, Feyza Saygın |

» » »     OHAL Raporu - Mart 2018 |

» » »     OHAL Raporu - Mazlumder |

» » »     OHAL Sonrası Düzenlemelere Dair Değerlendirmeler - Mazlumder Raporu |

» » »     Olağanüstü Hal Kanunu ve Uygulaması |

» » »     Olağanüstü Hal kanunu ve Uygulaması - Mahir Orak |

» » »     Ombudsmanlık Raporu |

» » »     Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu |

» » »     Robson Klasifikasyonu ve Değişen Sezaryen Oranları - Babür Kaleli |

» » »     Sezaryen Raporu |

» » »     Sezaryen Raporu II - Artan Sezaryen Oranlarının İncelenmesi. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği - Behiye Günel Gürbüz |

» » »     Sivas Davası Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Sivil İtaatsizlik |

» » »     Sivil Toplum, Siyaseti Denetliyor |

» » »     Sivilleşme |

» » »     Sivilleşme |

» » »     Soma Raporu (MAZLUMDER) |

» » »     Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu - Muammer Çınar |

» » »     Şemdinli Davası İnceleme Raporu |

» » »     Şûra |

» » »     Tahkim Raporu |

» » »     TUBA COVİD-19 KÜRESEL SALGINI - Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu |

» » »     Türkiye Gençlik Raporu - SEKAM |

» » »     Türkiye Uyuşturucu Raporu 2020 |

» » »     Türkiye'de Kolluk Şiddeti - Mazlumder Raporu |

» » »     Uyum Yasaları Işığında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Hakkında Rapor - Sezgin Tunç |

» » »     Uyum Yasaları Raporu |

» » »     Vakıflar |

» » »     Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu [ Canset YILDIZ-Dilşah Büşra KARTAL-Beyza TİRYAKİ ] |

» » »     Yolsuzluk Raporu |

» » »     Yolsuzluk Raporu - Furkan Aral |

» » »     YÖK Raporu |

BARO SEÇİMLERİ

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU İSTANBUL BAROSU
2002 SEÇİMLERİ

» » »     İstanbul Barosu 2002 Seçim Projesi - Muharrem Balcı |

» » »     Tabloid Dergiye Yazı - Muharrem Balcı |

» » »     2002 İstanbul Barosu Seçimleri Çağrı Avukatlar Grubu Listesi |

» » »     2002 Seçim ve Faaliyet Raporu. Aykut Okur |

» » »     2002 Seçim Raporu - Selçuk Kar |

» » »     İstanbul Barosu Genel Kurul Sonuçlarına Dair - Gülden Sönmez |

» » »     2002 Ek Tablolar |

» » »     2002 Baro Seçimleri Sonuç Analizi |

» » »     Çağrı Avukatlar Grubu 2002 Seçim Sonuçları Analizi - Muharrem Balcı |2004 BARO SEÇİMLERİ

MESAJLAR

» » »     Ön Seçim Mesajı |

» » »     Tarihçe |

» » »     Adaylık Açıklaması |


DEKLARASYONLAR
» » »     Genç Bakış Deklarasyonu |

» » »     Manifesto |

» » »     Temel Sorunlara Yaklaşımımız |


BASIN AÇIKLAMALARI
» » »     11 Eylül Saldırısı |

» » »     12 Eylül Darbesi |

» » »     Çağrımız |

» » »     Fellüce Katliamı |

» » »     İnsan Hakları Günü |


KİTAPLAR
» » »     Adli Yardım | |

» » »     Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik | |

» » »     CMUK Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri | |

» » »     Savunma Hakkı | |


SÖYLEŞİLER
» » »     Yeni Asya Gazetesi |

» » »     Açık Sayfa |

» » »     Çağrı Tabloid Dergi |

» » »     Genç Bakış |

» » »     Gerçek Hayat |

» » »     Haksöz Dergisi |

» » »     Layiha Dergisi |

» » »     Vakit Gazetesi |


KONUŞMALAR
» » »     Kokteyl |

» » »     Genel Kurul |2004
BARO SEÇİM DEĞERLENDİRME RAPORLARI

» » »     Değerlendirme Toplantısı [25-10-2004] |

» » »     İstanbul Barosu Değerlendirme |

» » »     İstanbul Barosu Seçimleriyle İlgili Ön Değerlendirme Raporu |

» » »     Ön Çalışma Raporu |

» » »     Çalışma Raporu [26-08-2004] |

» » »     Çalışma Raporu [12-08-2004] |

» » »     İstanbul Barosu Seçim ve Faaliyet Raporu |

» » »     İstanbul Barosu 24-10-2004 Seçimleri Değerlendirmeleri Sonuç Raporu |

» » »     Satılmış Şahin Baro Seçim Değerlendirmesi |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 1 |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 2 |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 3 |

BİRİKİMLER TANITIM

» » »     Bahçe Sahipleri (2009) |
Konuşmalar (2016)
» » »     Elif Kurt |

» » »     Furkan Aral |

» » »     Mevlana İbrahim Asım Bilir |

» » »     Muharrem Balcı |

» » »     Sümeyye Uyar |

» » »     Vildan Kadıoğlu |


Konuşmalar (2012)
» » »     Fatma Zehra Aydın |

» » »     Hakan Göktürk |

» » »     Muhammed Emin Büyük |

» » »     Muharrem Balcı |

» » »     Ramazan Tekeş |

» » »     Saliha Tuna |


Konuşmalar (2009)
» » »     Bilal Kılınç |

» » »     Muharrem Balcı |

» » »     Şerife Arıman |

» » »     Şükran Beklim |


Konuşmalar (2006)
» » »     Ahmet Buğra Aydın |

» » »     Dönüş Dilekçi |

» » »     Muharrem Balcı |


Konuşmalar (2003)
» » »     Muharrem Balcı |

» » »     Orhan Beyfi Güner |

» » »     Rabia Kalender |

İFTAR KONUŞMALARI

» » »     Genç Hukukçular Hukuk Okumaları İftar Tanıtım Deşifre Metni (Ankara 2016) |

» » »     İbrahim Hakkı Beyazıt (Ankara 2016) |

» » »     İbrahim Hakkı Beyazıt (Ankara 2017) |

» » »     Maide Şahin (Ankara 2018) |

» » »     Mehmet Ali Korkmaz (Ankara 2017) |

» » »     Muharrem Balcı (Ankara 2016) |

» » »     Muharrem Balcı (Ankara 2017) |

» » »     Muharrem Balcı (Ankara 2018) |

» » »     Muharrem Balcı (Ankara 2019) |

» » »     Nurdan Çeçak (Ankara 2018) |

» » »     Şerife Arıman (Ankara 2016) |

GÖRSEL

» » »     Bahçe Sahipleri (Kalem Sûresi)...

» » »     İftar Buluşmaları - Genç Hukukçular (Ankara 2018)

» » »     İftar Buluşmaları - Muharrem Balcı (Ankara 2018)

» » »     Orada Bir Müze Var... Gitmesek de, Görmesek de... [Fuat Sezgin] - Aybüke Ekici

» » »     Öncü Genç Hukukçular. Aydın Durmuş - Macide Göç Türkmen


LOGO FELSEFESİ

GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU LOGO FELSEFESİ

Logo, 2004 yılında, İstanbul barosu seçimlerine,

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU olarak katılan Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu için tasarlanmış ve kullanılmıştır.

Sonraki seçimlerde, Çağrı ismi kullanılmadığından, Logo, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu'nun logosu olarak benimsenmiş ve kullanılmaktadır.

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu'nun logosu, temelde grafik olarak stilize edilmiş, modern bir adalet terazisi yorumuna dayanmakta olup iç içe geçmiş ana fikir ve temalardan oluşmuştur.

Amblemin ana fikri: Adâlet, Birlik ve Denge'dir.

Bu fikri destekleyen yan temalar ise, Özgürlük, Kuşatıcılık, Millet ve Duyarlılık'a Çağrı'dır.

Yorum ve Açıklama:

Denge noktasını gösteren üçgenin üzerine oturtulmuş ve sırt sırta vermiş hilâl şeklindeki öğeler, adâleti ve onun hassas terazisini simgelemektedir. Nitekim, şekle bakıldığında, bu şekillerden herhangi birine yapılacak en küçük bir yanlış dokunuşun (müdahalenin), bu dengeyi bozacağı, kendini hissettirmektedir.

Yukarıya doğru iki ucuyla adâlet terazisini temsil eden ve dengede duran hilâl şekli, aynı zamanda, mavi rengiyle barış ve özgürlüğü ifade ederken, mavi hilâlin yaslandığı ve onu dengede tutan kırmızı hilâl bayrak, kırmızıyla milleti anlatmaktadır.

Bu hilâl şekillerinden, mavi olup yukarıya doğru açılanı, kuşatıcılık ve çağrı anlamını da içerirken, kırmızı ve aşağıya doğru olanı, birlikteliği çağrıştırmaktadır. Bundan dolayı, "Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu" Logosu, bu hilâlin kolları altına sığacak şekilde yerleştirilmiştir.

"Genç Enerji ile Olgun Birikim"in dengeleyici anlamı, bir üçgen şeklinde tasarlanarak, adâlet terazisinin denge işareti anlamı kazanmış olup, "Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu"nun, adâletin sağlanmasındaki duyarlılık ve titizliğini sergilemektedir.