========= HUKUK DÜNYASI =========


[ Öteki bölümleri tekrar görmek için başlığı (tekrar) tıklayınız...]

GENÇ HUKUKÇULAR MAKALELERİ

Birikimler V
» » »     Alman Federal Meclisi'nin Kabul Ettiği Önergelerin Hukuki Mahiyeti - Ramazan Uslubaş [ ] |

» » »     Anayasa Başlangıç Metinlerinin Hukuki Değeri - Mehmet Özbey [ ] |

» » »     Anayasalarda (1921 ve 1924) Yargı Erki ve İstiklâl Mahkemeleri - Hüseyin Şık [ ] |

» » »     Anthropos'un Mağlubiyetinin Tarihsel Gelişimi - Neriman Dilek [ ] |

» » »     Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Basının Sorumluluk Rejimi - Yakup Yıldırım [ ] |

» » »     Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Seçim Barajlarına İlişkin Tutumuna Bir Bakış - Feyza Coşkun [ ] |

» » »     Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı - İbrahim Hakkı Beyazıt [ ] |

» » »     Bağımlılaştırma - İnsanlık Suçu İlişkisi - Muharrem Balcı [ ] |

» » »     Bir Dönüşüm Projesi Olarak Tahkim(*) - Muharrem Balcı [ ] |

» » »     Birinci Büyük Millet Meclisi Oluşumu, Hukuki Nitelemesi ve Yanlış Bildiklerimiz - Hüseyin İbrahim Balat [ ] |

» » »     Çevre ve Toplum Bilinci için Hak - Adâlet - Özgürlük Kavramları - Muharrem BALCI [ ] |

» » »     Demokrasi Kavramı ve Modern Demokrasi - Elif Korkmaz [ ] |

» » »     Eğitimden Hukuka Misyon Değerlendirmesi - Muharrem Balcı [ ] |

» » »     Erken Seçimlere (2015) Doğru Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi - Mine Tuncay [ ] |

» » »     Geri Kabul Antlaşması - Fatma Zeynep Hacıoğlu [ ] |

» » »     Hak - Adâlet - Özgürlük - Meşruiyet Temelinde Bağımlılıklarımız - Muharrem Balcı [ ] |

» » »     İbn Haldun'a Göre Siyasi Otorite ve Liderlik - Ali Yaşar [ ] |

» » »     İnsan Hakları Aktivizmi ve Sivil İtaatsizlik - Ramazan Tekeş [ ] |

» » »     İslâm Hukukunda Kıyas - Arzu Besiri [ ] |

» » »     İslâm Hukukunda ve Mecelle'de Küllî Kâideler - Kaya Kartal [ ] |

» » »     İslâm'da Kadına Yönelik Ayrımcılık Yasağı - Beyza Kösen [ ] |

» » »     Kentsel Dönüşümü Düzenleyen Mevzuat - Fatma Zehra Aydın [ ] |

» » »     Laikliğin İnşası - Ümran Sırımsı Candemir [ ] |

» » »     Malcolm X'in Portresi - Mehmet Ali Başaran [ ] |

» » »     Mettray Sürgün Yeri - Refia Kadayıfçı [ ] |

» » »     Modernleşen Türkiye'de, Gündelik Yaşamın Dönüştürülmesi Serüveni - Mehmet İzmir [ ] |

» » »     Ömer bin Abdülaziz'in Hukuk Anlayışı - Şeyma Feyza Şahin [ ] |

» » »     Örgütlü Suçlar Bağlamında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu - Elif Korkmaz [ ] |

» » »     Perinçek/İsviçre Kararı ile AİHM'nin Holokos Kararlarının Karşılaştırılması - Feyza Coşkun [ ] |

» » »     Said Halim Paşa'nın Mefkûresi / Temel Düşünceleri - Zuhal Tavukçu [ ] |

» » »     Sivilleşme - Muharrem Balcı [ ] |

» » »     Soykırım Suçu - Arzu Besiri [ ] |

» » »     Şûra - Sümeyye Uyar [ ] |

» » »     Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri - Orhan Gökçe [ ] |

» » »     Tolstoy'un Diriliş'inde Suç ve Ceza - Elif Buyruk [ ] |

» » »     Türkiye'de Yargı Reformu - Bilal Kılınç [ ] |

» » »     Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı - Selda Çiftçi [ ] |

» » »     Yaşayan Sünnet Sürecinde Aliya ve Arkadaşlarında Gelecek Tasavvuru - Muharrem Balcı [ ] |


Birikimler IV
» » »     1- Fransız Devrimi ve 1789 Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi [ Abdullah ARSLAN ] |

» » »     2- Kendi Kendini Açıklayan Bir Kavram: Adalet [ Bilâl KILINÇ ] |

» » »     3- Uluslararası Hukukta Önleyici ve Öngörücü Meşru Müdafaa Hakkı [ Ahmet Buğra AYDIN ] |

» » »     4- Konuta Saygı Hakkı Kapsamında Çevresel Faktörlerden Korunma Hakkı [ Bilâl KILINÇ ] |

» » »     5- Direnme Hakkı [ Aybüke EKİCİ ] |

» » »     6- Kur’an’da Engelliler [ Arzu BESİRİ ] |

» » »     7- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve İç Hukuka Etkisi [ Burhan AKDOĞAN ] |

» » »     8- Siyasal Örgütlenmenin Vazgeçilmez Referans Kavramı: Hukuk Devleti [ Bilâl KILINÇ ] |

» » »     9- Ana Dilinde Savunma Üzerine [ İbrahim Hakkı BEYAZIT ] |

» » »     10- Alternatif Çözüm Yöntemleri ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk [ İsmail ERGİN ] |

» » »     11- Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuka Aykırı (Yasak) Delillerin İspat Hukukundaki Değeri [ Esra ÇETİNKAYA ] |

» » »     12- Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilen Delillerin İspat Hukukundaki Değeri [ Esra ÇETİNKAYA ] |

» » »     13- İslam Hukuku’nda Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilen Delillerin İspat Hukukundaki Değeri [ Esra ÇETİNKAYA ] |

» » »     14- İmam Şafiî: Hayatı, Eserleri, Hukukçu Kimliği ve Fıkıh Usulü [ Mevlana İbrahim Asım BİLİR ] |

» » »     15- Medine Vesikası Ekseninde İslam’ın Rolü: Hakem mi, Hâkim mi? [ Nurdan ÇİÇEK ] |

» » »     16- Soruşturma Evresinin Fonksiyonu, Amacı ve Başlaması [ Musa ÇATALOĞLU ] |

» » »     17- Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu (Cemal Başak – Bircan Başak) [ Kaya KARTAL – Eyyup AKINCI ] |

» » »     18- İstiklal Mahkemeleri ve Şeyh Sait Davası [ Orhan GÖKÇE ] |

» » »     19- İdari Yargıda Tespit Davası Sorunu [ Esra ÇETİNKAYA ] |

» » »     20- Türk Ceza Hukuku Açısından Ötenazi [ Bilâl KILINÇ ] |

» » »     21- Bir Vesayet Kurumu: Yüksek Seçim Kurulu (Seçim Dönemlerinde Radyo ve Televizyon Yayınları Üzerindeki Gölge) [ Necmettin AYDIN ] |

» » »     22- Cevap ve Düzeltme Hakkı [ Esra ÇETİNKAYA ] |

» » »     23- Modernleşme, Modernlik ve Ulusçuluk Bağlamında Türkiye’de Muhafazakârlık [ Ömer Faruk KARAGÜZEL ] |

» » »     24- Büyük Birader ve Gözetim Devleti [ Hasret AK ] |

» » »     25- Tarihî Uyanışın Mimarı: Prof. Dr. Fuat Sezgin [ Aybüke EKİCİ ] |

» » »     26- Neden Buradayız? [ Atölye Çalışması ] |

» » »     Masumiyet Algısına Karşı Farkındalık/Bağımsızlık Manifestosu [ Muharrem BALCI ] |


Birikimler III
» » »     1- Hukuksal ve Siyasal Açıdan Meşruiyet [ M. Buhari ÇETİNKAYA ] |

» » »     2- Thomas More’un Yaşamı ve Utopia Üzerine [ Mehmet Akif YILDIRIM ] |

» » »     3- Adil Yargılanma Hakkı [ Kaya KARTAL ] |

» » »     4- Amerikan Anayasa Mahkemesi [ İbrahim Hakkı BEYAZIT ] |

» » »     5- Yargısal Aktivizm ve Yasama Erkinin Gaspı [ Şerife Gül ARIMAN ] |

» » »     6- Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hukukun Laikleşmesi [ Kaya KARTAL ] |

» » »     7- İfade Özgürlüğü ve TCK 301 [ İbrahim Hakkı BEYAZIT ] |

» » »     8- Gizliliği İhlal ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçları Bağlamında Basın Özgürlüğü [ Gökhan TÜRKOĞLU ] |

» » »     9- TCK’da Bilişim Suçları [ Mehmet KALAY ] |

» » »     10- Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Denetlenmesi Bağlamında RTÜK: Görevleri, Yapısı ve Eleştiriler [ Nurettin BOZKURT ] |

» » »     11- Genel Olarak Basın Hukuku [ H. Serdar TABANOĞLU ] |

» » »     12- Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması [ Necmettin AYDIN ] |

» » »     13- Rıza İle (Gönüllü-Muvafakatli) Arama [ A. Cihan TÜRKER ] |

» » »     14- Gözaltına Alma ve Gözaltına İlişkin Usuli İşlemler [ Nurettin BOZKURT ] |

» » »     15- İddianame [ Musa ÇATALOĞLU ] |

» » »     16- Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu: (TCK 216) [ Mahir ORAK ] |

» » »     17- İhmali Davranışla Kasten Adam Öldürme: TCK 83 [ A. Cihan TÜRKER ] |

» » »     18- Yeni Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliğine Sivil Değerlendirme [ Muharrem BALCI ] |

» » »     19- Hisbe Teşkilatı [ Cahide Gülnur SARI ] |

» » »     20- Hukuki Denetim Aracı Olarak STK’lar [ Uğur Osman ZİNCİR ] |

» » »     21- Medeni Muhakeme Hukuku’nda İstinaf Kanunyolu [ Münevver Kübra BAKIRCI ] |

» » »     22- Türkiye’de Kur’an Kursları ve Din Eğitimi Raporu [ Leyla DEMİR - Sezgin TUNÇ ] |

» » »     23- Şemdinli Davası İnceleme Raporu [ Yasin DIVRAK ] |

» » »     24- Sorunlu Askeri Yargı ve Çözüm Önerileri [ Şerife Gül ARIMAN - Mahir ORAK - Sezgin TUNÇ ] |

» » »     25- Yoksulluk Ekseninde Engellilerin Eğitimi [ Arzu BESİRİ ] |

» » »     26- Hasta Hakları Açısından Genel Sağlık Sigortası Değerlendirmesi [ Münevver Kübra BAKIRCI ] |

» » »     27- Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen [ Behiye GÜNEL GÜRBÜZ ] |

» » »     27- Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen [ Behiye GÜNEL GÜRBÜZ ] |

» » »     28- Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu [ Canset YILDIZ-Dilşah Büşra KARTAL-Beyza TİRYAKİ ] |


Birikimler II
» » »     1- Hukuk Mesleği ve Misyon-Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek Tasavvuruna Süreç İşçiliği [ Av. Muharrem BALCI ] |

» » »     2- Bir Hukuk Teorisyeni Olarak Hans Kelsen ve Düşünceleri Üzerine Bir Çerçeve Çalışması [ Ali SAĞLAM ] |

» » »     3- Savunma Hakkı [ Av. Yasin DIVRAK – Av. Ahmet Hasan KILIÇ ] |

» » »     4- Adil Yargılanma Hakkı [ Av. Mehmet KALAY ] |

» » »     5- Tabii Hukukta Hak, Adalet ve Özgürlük Kavramları -Eleştirel Bakış- [ Av. Muharrem BALCI ] |

» » »     6- Anayasallık Bloğu [ Stj. Av. Semih BİTEN ] |

» » »     7- İran İslam Cumhuriyeti Anayasası [ Kaya KARTAL ] |

» » »     8- Yasama-Yürütme İlişkileri ve Hükümet Sistemleri [ Nuray TAMGÜÇ ] |

» » »     9- Tanzimat ve Sonrası Osmanlı'da Hukuk ve Yargı [ Av. Mehmet KALAY ] |

» » »     10- Medeniyetin Anası Olarak; Vakıflar [ Av. Sema DEFNE ] |

» » »     11- Hukuk Merceği Altında Heybeliada Ruhban Okulu [ Şerife Gül OZDEMİR ] |

» » »     12- Türkiye’de STK’ların Zaafları ve Öneriler [ Av. Muharrem BALCI ] |

» » »     13- Avrupa Birliği Hukuku’nda Yasama Yetkisi ve Yasama Prosedürü [ Ahmet BOZDAĞ ] |

» » »     14- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulamasında İnanç Özgürlüğü [ Ahmet BOZDAĞ ] |

» » »     15- AİHM Kararlarında Din Özgürlüğü ve Leyla Şahin Kararı [ Av. Halim YILMAZ ] |

» » »     16- Türkiye’de Başörtüsü Yasağı Sorunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bakış Acısı [ Av. Fatma BENLİ ] |

» » »     17- Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Kadınlara İlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri [ Av. Fatma BENLİ ] |

» » »     18- Yeni Ceza Kanununda İstinaf [ Stj. Av. Semih BİTEN ] |

» » »     19- Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik -Sorunlar ve Çözüm Önerileri- [ Av. Bilal ÇALIŞIR ] |

» » »     20- Türk Ceza Hukukunda Avukatların Aranması [ Ahmet BOZDAĞ ] |

» » »     21- Kamu Yönetimi Nedir? [ Behiye GÜNEL ] |

» » »     22- Uygulamada Karşılaşılabilecek Bazı Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi [ Stj. Av. Yasemin GÜLLÜOĞLU ] |

» » »     23- Türkiye’de ve Avrupa Topluluğu’nda Fikri Mülkiyet Hakları [ Ahmet Hasan KILIÇ ] |

» » »     24- 11 Eylül Surecinde İnsan Hakları ve Güvenlik [ Av. Muammer ÇINAR ] |

» » »     25- Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri [ Av. Aykut OKUR – Av. Mehmet KALAY ] |


Birikimler I
» » »     1- Giriş: Kişilik Yarılmasına Uğramadan Hukuksal Pratik [ Av. Muharrem BALCI ] |

» » »     2- Tanzimat’tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci [ Av. Muharrem BALCI ] |

» » »     3- Düşünce, Vicdan ve Din Hürriyetinin İHAS Bağlamında Değerlendirilmesi [ Av. Fatma BENLİ ] |

» » »     4- Üniversitelerde Uygulanan Başörtüsü Yasağının İHAS 9. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi [ Av. Fatma BENLİ ] |

» » »     5- (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Avrupa Raporu Kapsamında) Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Başörtüsü Yasağına İlişkin Hukuk Raporu [ Av. Muharrem BALCI - Av. Macide GÖÇ - Av. Gülden SÖNMEZ ] |

» » »     6- Uluslararası Belgelerde ve İç Hukukta Eğitim Hakkı [ Rabia KALENDER ] |

» » »     7- YÖK Raporu [ Cafer TANRIKULU - Sezgin TUNÇ ] |

» » »     8- Medeni Kanun ve İlgili Mevzuatta Kadın Haklarına İlişkin Değişiklikler [ Av. Fatma BENLİ ] |

» » »     9- Türkiye'de Din, Toplum, Siyaset Anketi: Bir Değerlendirme [ Sezgin TUNÇ ] |

» » »     10- 1982 Anayasasında Siyasi Parti Yasakları [ Kasım AKSOY ] |

» » »     11- Bağımsız Üst Kurullar [ Av. Orhan Seyfi GÜNER ] |

» » »     12- Kamusal/Özel Alan Tartışmaları [ Yetkin ÖZCAN ] |

» » »     13- Kamu Hizmetleri [ Av. Leyla DEMİR ] |

» » »     14- Ombudsmanlık Kurumunun Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Konumu [ Av. Leyla DEMİR - Rabia KALENDER ] |

» » »     15- Sivil İtaatsizlik [ Av. Orhan Seyfi GÜNER ] |

» » »     16- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Değerlendirilmesi [ Av. Selçuk KAR ] |

» » »     17- Haksız Yakalama ve Tutuklamada Tazminat Talebi [ Ömer Faruk KALAYCI ] |

» » »     18- İşkencenin Tespiti ve İstanbul Protokolü [ Av. Halim YILMAZ ] |

» » »     19- Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Delilleri Değerlendirme Yasağı ve Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti [ Av. Muammer ÇINAR - Av. Halime BAŞ ] |

» » »     20- Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları [ Hatice AKINCI ] |

» » »     21- Hakim ve Savcıların Hukuki Sorumluluğu [ Av. Kazım AKIN ] |

» » »     22- Avukatın Hak ve Sorumlulukları [ Av. Necmettin AYDIN ] |

» » »     23- Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi [ Av. Orhan Seyfi GÜNER ] |

» » »     24- Avukatlık Mesleğinin Niteliği [ Av. Necmettin AYDIN ] |

» » »     25- İslam Hukuku’nda ve Modern Hukukta İş ve İşçilik [ Av. Muammer ÇINAR ] |

» » »     26- Tüketim Toplumu ve Hukuk İlişkileri [ Muhammed POLATOĞLU ] |

» » »     27- Gelenekten Kop/arıl/an Ahlak ve Modern Hukuk Algısı [ Emrah KULAKLI ] |

» » »     28- Postmodernizm ve Hukuk: “Boyutlar Arası Bir Geçişe Yaklaşım Denemesi” [ H. Serdar TABANOĞLU ] |

» » »     29- Hukuk Mantığı [ Av. Muharrem BALCI ] |

» » »     30- Sokrates'in Savunması [ Av. Tuğbay ÖZ ] |

» » »     31- Savaş ve Terör [ Av. Muharrem BALCI ] |

» » »     32- Uluslararası Ceza Mahkemesi [ Abuzer DİŞKAYA ] |

» » »     33- Avrupa Birliği ve Türkiye: Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler [ Av. Tuğbay ÖZ ] |

» » »     34- Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Türkiye [ Av. Mehmet KALAY ] |

» » »     35- Uyum Yasaları Raporu [ Av. Mustafa ERCAN ] |

ÖRNEK KARARLAR

» » »     Avukatın Üstü Aranamaz |

» » »     AYM Âdil Yargılanma Hakkının İhlâli - Yılmaz Çelik Kararı |

» » »     Cep telefonu görüşmelerinin kayda alınmasının delil değeri (Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı) |

» » »     Vakıf Üniversitelerinin Yaz Okulu Ders Ücretlerinin İptali Hakkında Karar |

SAVUNMALAR

» » »     "Çocuklar Ölmesin!" demek, Terör Suçu mu? - sibel Özbudun |

» » »     Ahmet ALTAN'ın Savunması |

» » »     Ahmet Altan'ın, Darbe Davasında Savunmasının Tam Metni - Hukuk Sistemi Cüzzama Yakalanmış |

» » »     Ahmet KAYA'nın Savunması |

» » »     Ahmet Şık'ın Savunmasının Tam Metni - 2012 |

» » »     Ahmet Şık'ın Savunmasının Tam Metni - 2017 |

» » »     AK Parti Kapatma Davası Savunması |

» » »     Ali Bulaç'ın Savunması - Hak Sahibi Sultandır |

» » »     Av. Medeni AYHAN'ın Savunması |

» » »     Bir Terör Zanlısının ABD Mahkemesindeki Savunması |

» » »     Can Atalay'ın Savunması |

» » »     Cumhuriyet Avukatı, Bülent Utku'nun Savunması |

» » »     Ebu'l Kelam Azâd - Ölümsüz Müdafaa |

» » »     Elele Davası Savunması |

» » »     Hadi Kararınızı Çabucak Verin - Temel Demirer |

» » »     İlker Başbuğ'un Savunmasının Tam Metni |

» » »     İnanca Saygı, Düşünceye Özgürlük için Tüm Türkiye Elele Davasına Karşı Savunma - Nilüfer Pehlivan Savunması - Av.Muhammed Emin Özkan |

» » »     Mücella Yapıcı'nın Savunması |

» » »     Osman Kavala'nın Savunması |

» » »     Sivas Olayları Davası - Savunma (Av. M. Emin ÖZKAN) |

» » »     Sivas Olayları Davası - Toplu Savunma |

» » »     Sokrates'in Savunması |

» » »     Tartışılan Aslî Sorun, Özgürlüktür - Temel Demirer |

» » »     Tayfun Kahraman'ın Savunması |

» » »     Temel DEMİRER'in Savunması |

» » »     Vedat ZENCİR'in Savunması |

GEZİ DAVASI "SAVUNMALARI"

» » »     Can Atalay'ın Savunması |

» » »     Mücella Yapıcı'nın Savunması |

» » »     Osman Kavala'nın Savunması |

» » »     Tayfun Kahraman'ın Savunması |

RAPORLAR

» » »     Alkol Raporu |

» » »     Askeri Yargı Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Avukatın OHAL Rehberi |

» » »     Başkanlık Sistemi ve Türkiye |

» » »     Bilâl Akyıldız Raporu - MAZLUMDER İst. Şb. |

» » »     Devlet Aklı ve Hukuk Devleti |

» » »     Entellektüel - Edward Said |

» » »     Kayıp Nesil Soruşturması - UHİM |

» » »     Kendi Dilinden, FETÖ |

» » »     Kişisel Verilerin Korunması Yasal Düzenlemesi |

» » »     OHAL Raporu - Mart 2018 |

» » »     Olağanüstü Hal Kanunu ve Uygulaması |

» » »     Ombudsmanlık Raporu |

» » »     Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu |

» » »     Sezaryen Raporu |

» » »     Sivas Davası Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Sivil İtaatsizlik |

» » »     Sivil Toplum, Siyaseti Denetliyor |

» » »     Sivilleşme |

» » »     Sivilleşme |

» » »     Soma Raporu (MAZLUMDER) |

» » »     Şemdinli Davası İnceleme Raporu |

» » »     Şûra |

» » »     Tahkim Raporu |

» » »     Türkiye Gençlik Raporu - SEKAM |

» » »     Uyum Yasaları Raporu |

» » »     Vakıflar |

» » »     Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu [ Canset YILDIZ-Dilşah Büşra KARTAL-Beyza TİRYAKİ ] |

» » »     Yolsuzluk Raporu |

» » »     YÖK Raporu |

ALINTI YAZILAR

www.MuharremBALCI.com/alintilar.php için burayı tıklayınız...

BELGELER

www.MuharremBALCI.com/belgeler.php için burayı tıklayınız...

SÖYLEŞİLER

» » »     Avrupa, Irkçıdır. Türklerle Aynı Sokakta Yürümez - Noam Chomsky |

» » »     Çanta Dolusu Parayla Geldiler |

» » »     Dekanın İsyanı - Adem Sözüer |

» » »     Din ve İnanç Özgürlüğü Çerçevesinde Dini Sembollerin Kullanımı - Abdülhalim YILMAZ |

» » »     Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine |

» » »     Marmara, Sifon Deliği Gibi Bütün Ülkeyi Çeker Götürür - Cenk Yaltırak - Söyleşi: Filiz Gazi |

» » »     Mehmet Genç ile Söyleşi |

» » »     PKK Kürtlerin çıkarını değil ölümünü istiyor - Vahdettin İnce |

» » »     Türkiye'de, İslâm ve İslâmcılık - İsmail Kara ile Söyleşi |

» » »     Türkiye'de, seçmenin, hukuksuzluktan çıkarı var - Eser Karakaş |

» » »     Vergiyi, Sümerler; Verginin Vergisini, Türkler Buldu |

» » »     Yaşar Kaplan ile Söyleşi: Ülkemi Özledim |

ARGUMENTUM

» » »     1- Yaşamın Anlamı Üzerine - Prof. Dr. Vecdi ARAL |

» » »     10- Bir Çağdaş Ahlak Sorunu Olarak Sosyal Adalet - Prof. Dr. Adil İZVEREN |

» » »     11- Bağımsız Üst Kurullar |

» » »     11- Etik Değerlendirme ve Sosyo-etik Grup Yargısı - Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN |

» » »     12- Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku - Dr. Yasemin IŞIKTAÇ |

» » »     13- Anayasa Mahkemelerinin Yapısı - Arş. Gör. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK |

» » »     14- Siyasal Elitizm Kuramı - Arş. Gör. Dr. Murat ÖNDERMAN |

» » »     15- Osmanlı Mahkeme Kayıtlarında İslâm Ortaklık Hukuku - Haïm GERBER (Çev.: Arş. Gör. Fethi GEDİKLİ |

» » »     16- Hoşgörü Üstüne - Prof. Dr. Malte DIESSELHORST (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ) |

» » »     17- Rüşvet ve Hukuk - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     18- Yasama Yetkisinin Devri Yasağı - Dr. Emin MEMİŞ |

» » »     19- 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun Öngördüğü Rejimin Mahiyetine Dair Gözlemler - Dr. Emin MEMİŞ |

» » »     2- İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol: Hukuk Dışı Mekanizmalar ve İlkel Hukuk - Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN |

» » »     20- Hukuk ve Dil - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     20- Hukuk ve Dil - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     21- Özgürlük ve Mutluluk - Prof. Dr. Vecdi ARAL |

» » »     23- Yasaya Uygun Anayasa Anlayışı (Üniversite Örneği) - Yrd. Doç. Dr. Turan YILDIRIM |

» » »     23- Yasaya Uygun Anayasa Anlayışı (Üniversite Örneği) - Yrd. Doç. Dr. Turan YILDIRIM |

» » »     24- İnsan Hakları Üzerine Yeniden Düşünmek - Doç. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU |

» » »     26- Tarihsel Bağlamıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Kavramları ya da Atina Demokrasisi ile Roma Cumhuriyetinin İdeolojik ve Kurumsal Yapıları - Atilla NALBANT |

» » »     27- 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Lâiklik - Yrd. Doç. Dr. Bihterin DİNÇKOL |

» » »     28- Özürlülere İlişkin Yasal Düzenleme Üzerine Düşünceler - Prof. Dr. Mehtap (SÜMERSAN) KÖKTÜRK |

» » »     3- Hukuk Devleti - Gustav RADBRUCH (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ) |

» » »     32- Evrensel Düzeyde Haklara Genel Bir Bakış - Doç. Dr. Jale CİVELEK |

» » »     33- Kriz Hukuku mu, Hukukun Krizi mi? - Sibel İNCEOĞLU - Atilla NALBANT |

» » »     34- Olağanüstü Yönetim Usulleri (Anayasa Mahkemesi Kararı) - Haz. Yrd. Doç. Dr. Turan YILDIRIM |

» » »     35- Uluslararası Hukukta Barışa, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları: Birleşmiş Milletler Kuruluşu ve Bosna Hersek - Doç. Dr. Jale CİVELEK |

» » »     36- Humanitas - Çev.: Arş. Gör. Diler Tamer GÜVEN |

» » »     36- Humanitas - Çev.: Arş. Gör. Diler Tamer GÜVEN |

» » »     38- Milli Mücadele "de facto" İktidar Olgusunun Kanun-u Esasiye Karşın İç Hukuk Yönünden Hukukiliğe Dönüşümü - Dr. Emin MEMİŞ |

» » »     39- Sokrates, Savunması ve Söylemi - Doç. Dr. Sami SELÇUK |

» » »     4- İslam Hukukunda Ülke Kavramı ve Vatandaşlık Hukuku - Arş. Gör. Mehmet AKMAN |

» » »     4- Üniversitelerde Uygulanan Başörtüsü Yasağının İHAS 9. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi |

» » »     40- Meslek Örgütlerinin Siyaset Yapma Yasağı - Prof. Dr. Ali Rıza OKUR |

» » »     41- Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı - Doç. Dr. Turan YILDIRIM |

» » »     42- Hukuki Açıdan Ötanezi - Msc. Jale BAFRA |

» » »     43- "Hukuk ve Devlet Felsefeleri ile Hukuk Dogmatiği Açılarından Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Olgusunun Değerlendirilmesi" Sempozyumu |

» » »     44- John LOCKE Felsefesinde Doğal Hukuk - Arş. Gör. Ayşenur AKPINAR |

» » »     45- Hukuk Sosyolojisi - Leon MAYHEW (Çev.: Taner AYANOĞLU) |

» » »     46- Siyasal Katılım ve Siyasal İlginin Zayıflaması - Arş. Gör. Rukiye AKKAYA |

» » »     47- Güney Afrika Cumhuriyeti ve Yıkılan Bir Tabu: Irkçılık - Arş. Gör. Özlem YENERER |

» » »     48- Doğal Hukuk Sorunu - Vehbi HACIKADİROĞLU |

» » »     49- İşsizlik Olgusuna Psikolojik Açıdan Bakış - Yrd. Doç. Dr. Pınar TINAZ |

» » »     5- Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu, Yapısı ve Hukuk Yargılama Usulü - Arş. Gör. Fethi GEDİKLİ |

» » »     50- Haklar ve Ödevler - Vehbi HACIKADİROĞLU |

» » »     51- Milletlerarası Andlaşmaların Işığında Ahıska (Mesket) Türklerinin Hukuki Statüsü ve Türkiye - Özlem YÜCEL |

» » »     52- Bir Asistan Masalı ya da Kibrit Suyu - Reha YÜNLÜEL |

» » »     53- İnsan Hakları Hukukunda ‘Dokunulmaz Haklar’ (Sert Çekirdekli Temel Haklar) - Ali Rıza ÇOBAN |

» » »     54- Ödünç Annelik Sözleşmesi (Der Leihmutterschaftsvertrag) - Leyla KESER |

» » »     55- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Adil Yargılanma Hakkı ve Türk Hukukuna Etkisi - Mustafa ŞENTOP |

» » »     56- Onaltıncı Yüzyıla Ait Bir Mahkeme Defterinde Yer Alan Kölelikle İlgili Bir Kaç Belgenin Tahlili - Arş. Gör. Abdullah DEMİR |

» » »     57- Amerika Birleşik Devletlerinde Hakimler Saltanatı Dönemi - Arş. Gör. Özlem YÜCEL |

» » »     59- Mecelle’de Ariyet Sözleşmesi – Doç. Dr. Mehmet AKMAN |

» » »     6- Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı - Arş. Gör. Ersan ŞEN |

» » »     6- Uluslararası Belgelerde ve İç Hukukta Eğitim Hakkı |

» » »     61- Kendi Kaderini Tayin Hakkı - Yrd. Doç. Dr. Selami KURAN |

» » »     62- Normatif Dilin Mantıksal Kuramı K1 ve K2 - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halûk ATALAY |

» » »     63- Osmanlı Anayasalarında Padişahın Hukuki Statüsü - Yrd. Doç. Dr. Nuri YAŞAR |

» » »     64- İdeoloji ve Sosyal Değişim, Bir Örnek: Türkiye Cumhuriyeti - Arş. Gör. Rukiye AKKAYA |

» » »     66- Hakimin Davada Özel Bilgisini Kullanması - Arş. Gör. Müjgan TUNÇ-TEMEL |

» » »     7- Anayasa Başlangıçlarının Hukuki Değeri (İki Örnek: 1982 Türk ve 1958 Fransız Anayasa Başlangıçları) - Arş. Gör. Atilla NALBANT |

» » »     8- Sistem Kuramında Hukuk-Etik İlişkisi - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     9- Kanun Hükmünde Kararnameler - Doç. Dr. Doğan SOYASLAN |

BARO SEÇİMLERİ

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU İSTANBUL BAROSU
2002 SEÇİMLERİ

» » »     İstanbul Barosu 2002 Seçim Projesi - Muharrem Balcı |

» » »     Tabloid Dergiye Yazı - Muharrem Balcı |

» » »     2002 İstanbul Barosu Seçimleri Çağrı Avukatlar Grubu Listesi |

» » »     2002 Seçim ve Faaliyet Raporu. Aykut Okur – Hasan Mollaoğlu |

» » »     2002 Seçim Raporu - Selçuk Kar |

» » »     İstanbul Barosu Genel Kurul Sonuçlarına Dair - Gülden Sönmez |

» » »     2002 Ek Tablolar |

» » »     2002 Baro Seçimleri Sonuç Analizi |

» » »     Çağrı Avukatlar Grubu 2002 Seçim Sonuçları Analizi - Muharrem Balcı |2004 BARO SEÇİMLERİ

MESAJLAR

» » »     Ön Seçim Mesajı |

» » »     Tarihçe |

» » »     Adaylık Açıklaması |


DEKLARASYONLAR
» » »     Genç Bakış Deklarasyonu |

» » »     Manifesto |

» » »     Temel Sorunlara Yaklaşımımız |


BASIN AÇIKLAMALARI
» » »     11 Eylül Saldırısı |

» » »     12 Eylül Darbesi |

» » »     Çağrımız |

» » »     Fellüce Katliamı |

» » »     İnsan Hakları Günü |


KİTAPLAR
» » »     Adli Yardım | |

» » »     Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik | |

» » »     CMUK Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri | |

» » »     Savunma Hakkı | |


SÖYLEŞİLER
» » »     Yeni Asya Gazetesi |

» » »     Açık Sayfa |

» » »     Çağrı Tabloid Dergi |

» » »     Genç Bakış |

» » »     Gerçek Hayat |

» » »     Haksöz Dergisi |

» » »     Layiha Dergisi |

» » »     Vakit Gazetesi |


KONUŞMALAR
» » »     Kokteyl |

» » »     Genel Kurul |2004
BARO SEÇİM DEĞERLENDİRME RAPORLARI

» » »     Değerlendirme Toplantısı [25-10-2004] |

» » »     İstanbul Barosu Değerlendirme |

» » »     İstanbul Barosu Seçimleriyle İlgili Ön Değerlendirme Raporu |

» » »     Ön Çalışma Raporu |

» » »     Çalışma Raporu [26-08-2004] |

» » »     Çalışma Raporu [12-08-2004] |

» » »     İstanbul Barosu Seçim ve Faaliyet Raporu |

» » »     İstanbul Barosu 24-10-2004 Seçimleri Değerlendirmeleri Sonuç Raporu |

» » »     Satılmış Şahin Baro Seçim Değerlendirmesi |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 1 |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 2 |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 3 |

SÖZLÜK(LÛGAT) [KAVRAMLAR, TERİMLER]

» » »     Türk Hukuk Lûgatı...
[Türk Hukuk Kurumu tarafından hazırlanmış, 1991 yılı basımıdır.]
[107 MB][Yüklenmesi uzun sürebilmektedir. ]

» » »     FaRkLaR Sözlük | Tüze(Hukuk)
[Karıştırılmaması gereken kavramlar...]

» » »     Lûgat
[Osmanlı Türkçesi'nde karıştırılmaması gerekenler...]

» » »     FaRkLaR Sözlük
Karıştırılmaması gereken kavramlar...