2019 Hukuk ve İstanbul Hazine AvıHukuk ve İstanbul Hazine Avı yarışmamız 16 takımın katılımıyla 28 Nisan 2019 günü gerçekleştirildi.

Saat 10.00’da Edirnekapı Şehitlik durağından hazine avına başlayan yarışmacılar ilk olarak Eyüpsultan’da bulunan Ebu Suud Efendi’nin kabrine gittiler. Her gittikleri duraktan aldıkları bilmeceler ile sırasıyla Fatih Camii Ahmet Cevdet Paşa’nın kabri, Bab-ı Ali İstanbul Valiliği, Gülhane Parkı, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’na uğrayarak hazine avını İstanbul Hukuk Fakültesi Beyazıt Kampüsünde bitirdiler.

Ayrıntılar için burayı tıklayınız...GENÇ HUKUKÇULAR

HUKUK OKUMALARI GRUBU

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu (GHHO) olarak 1998’de bir grup hukuk öğrencisinin ve üstat avukatın gayretleri neticesinde İstanbul’da çalışmalarına başladı. Bu çalışma 2009’da Ankara, 2014 yılında Makedonya / Üsküp, 2013 yılında Gaziantep, 2016 da Konya’daki Genç Hukukçuların katılımlarıyla bereketlendi. Faaliyetlerimizin temel noktasını Salı günleri İstanbul’da, Çarşamba günleri Gaziantep’te, Perşembe günleri Ankara’da, Pazar günleri Konya’da yapılan hukuk çalışmaları teşkil etmektedir. Çalışmalarımız genel olarak kamu hukukuna ilişkindir. Bu çalışmalarımızla birlikte hukuk hayatına birçok kavram kazandırmış ve bu kavramların sonraki hukuk çalışmalarına bir zemin teşkil etmesini sağlamış bulunmaktayız. Bu kazanım en güzel şekilde Birikimler I (2003), Birikimler II (2006), Birikimler III (2009), Birikimler IV (2012), Birikimler V (2016) adı altında çıkan eserlerimizde gözlemlenebilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz hususlar, çalışmamızın temel noktasını teşkil etmekle birlikte, çalışmayı özgün kılan bir başka husus da aramızdaki sağlıklı ve samimi ilişkilerdir. Bu ilişkiler, hem çalışmalarımızın kalitesini artırmakta, hem de hukukçular arasında yaşanan kopukluğu gidererek bir “Dayanışma - Şefaat Zinciri” oluşturmaktadır. Bu zincir, önden gidenlerin, arkalarından gelenlere ve arkadan gelenlerin, önde gidenlere ulanmasını sağlamaktadır. Böylece, yukarıda bahsettiğimiz birikimlerimiz, bir cümledeki ahenk gibi, hoş bir sadâ bırakmaktadır. İşte bu sadâ, çalışmalarımızı tatilsiz ve aralıksız devam ettiren en önemli sebeptir.

GHHO'nun Temel Faaliyeti: Salı – Çarşamba – Perşembe - Pazar Dersleri

Derslerimizi kendisine benzeyen çalışmalardan ayıran en önemli husus, seminer veya sohbet tarzında olmamasıdır. Dersler, her hafta aynı veya ayrı kişilerin tebliğ sunduğu ve diğerlerinin sadece dinlediği sohbetlerden veya alanında uzman kişi veya kişilerin uzmanlık alanlarını anlattığı ve diğerlerinin hiçbir katkı yapmadığı konferanslardan tamamen farklıdır. Dersler, derse katılan öğrencilerden her hafta farklı birinin veya birilerinin tebliğ sunması şeklindedir. Dışarıdan tebliğ sunucusu yılda birkaç kez, özellikle Ramazan Ayındaki sunumlarda olabilmektedir.

Derslere devam etmenin şartları: Ciddiyet, istikrar, enteraktif katılımdır. Katılımın bir safhasından sonra da sunum yapabilmektir. Misafir katılımcılar soru soramazlar, enteraktif katılım yapamazlar. Misafir olmayan, dersin öğrencisi olan bütün katılımcılar sunum esnasında soru sorabilir, katkı yapabilir, görüşlerini açıklayabilir. Bu sebeple, Derslerde hoca veya öğrenci gibi bir ayrım yoktur. Derslere katılan herkes, öğrencidir.

Derslere hukuk fakültesi öğrencileri, yüksek lisans veya doktora eğitimi alanlar, öğretim üyeleri, avukatlar, hâkimler ve savcılar ve stajyerler katılabilirler. Bunlar dışındakiler ise, referansla veya misafir olarak dersleri izleyebilirler. Az sayıda hukuk dışında farklı disiplinlerden öğrenci de kabul edilebilir. Bu öğrencilerle hukukçular “yan dal” çalışması yapabilirler.

Derslere katılım için belirli şartlar vardır. Bu şartlar, katılımı zorlaştırmaktan ziyade, derslerin devamı ve disiplini için konulmuştur. Sigara kullananlar derslere katılamazlar.

Derslere ilk defa katılacak olanlar, bir görüşmeden sonra derse kabul edilirler. Bu görüşmede, GHHO’nun hukuktan ne anladığı, bize göre hukukçunun nasıl olması gerektiği yeni gelenlere aktarılır. Ayrıca, Derslerin işleyişi ve devam için aranan şartlar hakkında bilgi verilir. Bu bakımdan görüşmelerimiz, bir mülakattan ziyade bilgilendirici mahiyettedir. Amacımız, yeni gelenlerle tanışmak ve çalışmalarımız hakkında bilgi vermektir.

Görüşmeden sonra derse katılan kişi, üç hafta boyunca misafir öğrenci statüsündedir. Bu aşamada misafirler, görüşlerini açıklayamazlar, konu ile ilgili soru soramazlar ve katkı sağlayamazlar. Koyduğumuz bu kural, derslerimizin 1998’den bu yana devam etmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Derslere devam esastır. İstikrar, bu derslerin yıllardır sürmesinde en önemli unsurdur. Bu sebeple, derslere devam etmeyen öğrencilere istikrar konusunda hatırlatmada bulunulur. Derslere devam etmeme konusunda ısrar edilmesi halinde de bu kişiler derslerden çıkarılırlar ve yukarıdaki prosedürü tekrar işletmek şartıyla derslere tekrar katılabilirler. Ancak 3. bir şans kimseye tanınmamaktadır.

GHHO’nun her öğrencisi Derslerde sunum yapar. Bizler, kendi araştırmalarımızı arkadaşlarımıza aktarırız ve görüşlerimizi böylece geliştiririz. Bir konu hakkında sunum yapmak isteyen öğrenci, o konu ile ilgili etraflıca araştırma yapar ve sırası geldiğinde o konuyu derste sunar. Diğer öğrencilerin katkılarıyla birlikte o konu hakkında bir fikre ve görüşe sahip oluruz.

GHHO'nun En Büyük Eseri: BİRİKİMLER

GHHO olarak bizler, yaptığımız çalışmaların bir göstergesi ve kalıcılığı olması açısından, birikimlerimizi 2003 yılından itibaren üç yılda bir yayınlarız. Birikimler, GHHO’nun hukuk ile ilgili ürettiği kavramların ve görüşlerin yer aldığı bir eserdir.

Derslerde sunum yapan öğrenciler, yaptıkları sunumları kurallara uygun bir şekilde makale haline getirirler. Bu makaleler incelenip redakte ve tashih edildikten sonra editör eliyle kitap haline getirilir. Bugün Birikimler, akademik yazılarda atıf yapılan bir eser haline gelmiştir. Bu durum bizim için bir iftihar kaynağıdır.

Her üç yılda bir yayınlanan Birikimler, “Birikimler Gecesi”nde tanıtılır. Bu geceye hukukçu üstatlar, hocalar, bürokratlar ve çalışmamızı tanıyıp tanıtan yakın çevremiz davet edilir. Birikimler Gecesi, Birikimler’in tanıtımı yanında, kendimizi ve söylemlerimizi hukuk camiasına duyurduğumuz bir organizasyondur.

GHHO dersleri bugün İstanbul, Ankara, Üsküp, Gaziantep ve Konya’da yürütülmektedir. İstanbul’daki derslerimiz her Salı günü Fatih-Vefa’da Bilim ve Sanat Vakfı’nda, Ankara’da Bilgi Vakfı’nda, Gaziantep’te Av. Elif Korkmaz - Av. M. Ali Korkmaz’ın bürosunda, Konya’da Konya Mazlumder Şubesi salonunda devam etmektedir. Dersler dışında da GHHO öğrencileri, çeşitli konularda özel okuma grupları tertip edip okumalar yapmaktadırlar.

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Gurubunun çalışmalarını desteklemek maksadıyla HUKUK VAKFI kurulmuş olup, Vakıf’ta Sertifikalı Eğitim Programları ve konferanslar düzenlenmektedir.

Biz, pasif, ilgisiz, insana dokunmayan bir yaşam ve hukuk değil; dinamik, canlı ve zamana ve zemine uygun bir hukuk istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Olgun birikimle genç enerjiyi birleştiren, bütünleştiren donanımı, heyecan ve dinamizm ile zenginleştirerek aktif hukuk çalışmaları yapıyoruz.

Biz, tüketen bir güruh olmaktan ziyade, üreten ve geliştiren bir topluluk olmak için çalışıyoruz. Amacımız, hukuk çalışmalarımızı geliştirmek; hukuka, var olması gerektiğini düşündüğümüz kavramları eklemek, var olanları geliştirmektir.

Hukukun Yaygınlaştırılması İçin...

Saygılarımızla...

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları

 

========= GENÇ HUKUKÇULAR =========


[ Öteki bölümleri tekrar görmek için başlığı (tekrar) tıklayınız...]

HAKKINDA

» » »     Ahmet Kaynar |

» » »     Genç Hukukçular - Rapor |

» » »     Hukuka, Birikimle Bakmak - Erkam Kuşçu |

EĞİTİM NOTLARI

» » »     Âkif Emre'nin, 2014 Ramazan'ındaki Sohbetinin Ses Kaydı

» » »     Dua |

» » »     Düşünme - Tefekkür (Düşünme Metodu) - Takiyuddin en-NEBHANİ |

» » »     Fütuhat-ı Medeniyye - Yusuf KAPLAN |

» » »     İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanması - Ahmet DAVUTOĞLU |

» » »     Kur'an'da Mü'minlerin Özellikleri |

» » »     Osmanlıda Kanun ve Şeriat - Mustafa ŞENTOP |

» » »     Siyasi Hâkimiyetin Kaynağı Meselesi ve Osmanlı Telakkisi - Mustafa ŞENTOP |

» » »     Teolojik Sekülerleşmenin Neden Olduğu İnanç ve Davranış Problemleri - Ramazan ALTINTAŞ |

» » »     Üç Tarz-ı Tasavvur - Âkif Emre |

RAPORLAR

BARO SEÇİMLERİ

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU İSTANBUL BAROSU
2002 SEÇİMLERİ2004 BARO SEÇİMLERİ

MESAJLAR


DEKLARASYONLAR

BASIN AÇIKLAMALARI

KİTAPLAR

SÖYLEŞİLER

KONUŞMALAR


2004
BARO SEÇİM DEĞERLENDİRME RAPORLARI

BİRİKİMLER TANITIM

» » »     Bahçe Sahipleri (2009) |
Konuşmalar (2016)

Konuşmalar (2012)

Konuşmalar (2009)

Konuşmalar (2006)

Konuşmalar (2003)

İFTAR KONUŞMALARI

GÖRSEL

» » »     Bahçe Sahipleri (Kalem Sûresi)...

» » »     İftar Buluşmaları - Genç Hukukçular (Ankara 2018)

» » »     İftar Buluşmaları - Muharrem Balcı (Ankara 2018)

» » »     Orada Bir Müze Var... Gitmesek de, Görmesek de... [Fuat Sezgin] - Aybüke Ekici


LOGO FELSEFESİ

GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU LOGO FELSEFESİ

Logo, 2004 yılında, İstanbul barosu seçimlerine,

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU olarak katılan Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu için tasarlanmış ve kullanılmıştır.

Sonraki seçimlerde, Çağrı ismi kullanılmadığından, Logo, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu'nun logosu olarak benimsenmiş ve kullanılmaktadır.

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu'nun logosu, temelde grafik olarak stilize edilmiş, modern bir adalet terazisi yorumuna dayanmakta olup iç içe geçmiş ana fikir ve temalardan oluşmuştur.

Amblemin ana fikri: Adâlet, Birlik ve Denge'dir.

Bu fikri destekleyen yan temalar ise, Özgürlük, Kuşatıcılık, Millet ve Duyarlılık'a Çağrı'dır.

Yorum ve Açıklama:

Denge noktasını gösteren üçgenin üzerine oturtulmuş ve sırt sırta vermiş hilâl şeklindeki öğeler, adâleti ve onun hassas terazisini simgelemektedir. Nitekim, şekle bakıldığında, bu şekillerden herhangi birine yapılacak en küçük bir yanlış dokunuşun (müdahalenin), bu dengeyi bozacağı, kendini hissettirmektedir.

Yukarıya doğru iki ucuyla adâlet terazisini temsil eden ve dengede duran hilâl şekli, aynı zamanda, mavi rengiyle barış ve özgürlüğü ifade ederken, mavi hilâlin yaslandığı ve onu dengede tutan kırmızı hilâl bayrak, kırmızıyla milleti anlatmaktadır.

Bu hilâl şekillerinden, mavi olup yukarıya doğru açılanı, kuşatıcılık ve çağrı anlamını da içerirken, kırmızı ve aşağıya doğru olanı, birlikteliği çağrıştırmaktadır. Bundan dolayı, "Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu" Logosu, bu hilâlin kolları altına sığacak şekilde yerleştirilmiştir.

"Genç Enerji ile Olgun Birikim"in dengeleyici anlamı, bir üçgen şeklinde tasarlanarak, adâlet terazisinin denge işareti anlamı kazanmış olup, "Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu"nun, adâletin sağlanmasındaki duyarlılık ve titizliğini sergilemektedir.