========= HUKUK DÜNYASI =========


[ Öteki bölümleri tekrar görmek için başlığı (tekrar) tıklayınız...]

ÖRNEK KARARLAR

» » »     Avukatın Üstü Aranamaz |

» » »     AYM - Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar |

» » »     AYM Âdil Yargılanma Hakkının İhlâli - Yılmaz Çelik Kararı |

» » »     AYM Kamu Görevinden Çıkarma ve İlâve Tedbirleri Düzenleyen Kurallara İlişkin Karar |

» » »     AYM'nin, HAGB Kararına Dayanak Maddenin İptal Edilmemesine Dair Kararı |

» » »     Cep telefonu görüşmelerinin kayda alınmasının delil değeri (Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı) |

» » »     Vakıf Üniversitelerinin Yaz Okulu Ders Ücretlerinin İptali Hakkında Karar |

SAVUNMALAR

www.MuharremBALCI.com/savunmalar.php için burayı tıklayınız...

RAPORLAR

» » »     06 Şubat Depremleri Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Alkol Raporu |

» » »     Askeri Yargı Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Avukatın OHAL Rehberi |

» » »     Ayşe Özdoğan Özelinde, Türkiye'de Hasta Mahpuslar - Mazlumder Raporu |

» » »     Başkanlık Sistemi ve Türkiye |

» » »     Bilâl Akyıldız Raporu - MAZLUMDER İst. Şb. |

» » »     Cezaevinde Büyüyen Çocuklar Raporu |

» » »     Devlet Aklı ve Hukuk Devleti |

» » »     Devletin Aile Yaşamına Müdahalesi - Mazlumder Raporu |

» » »     Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri Raporu - Polis Akademisi |

» » »     Entellektüel - Edward Said |

» » »     Gazze Raporu - Mazlumder 2023 |

» » »     Halis Bayancuk Ceza Davaları İnceleme Raporu - Mazlumder |

» » »     Hukuka Dönüş Çağrısı - MAZLUMDER - 10.2.2020 |

» » »     İşgal Güçlerinin Geri Çekilmesiyle Afganlar Ne Kaybetti? - İyad Kunaybi |

» » »     Kayıp Nesil Soruşturması - UHİM |

» » »     Kendi Dilinden, FETÖ |

» » »     Kişisel Verilerin Korunması Yasal Düzenlemesi |

» » »     Küresel Bir Proje - LGBT+ Aktivizmi - Akademik Sağlık Platformu |

» » »     Nefret Suçları Raporu - Hacer Korkmaz, Feyza Saygın |

» » »     OHAL Raporu - Mart 2018 |

» » »     OHAL Raporu - Mazlumder |

» » »     OHAL Sonrası Düzenlemelere Dair Değerlendirmeler - Mazlumder Raporu |

» » »     Olağanüstü Hal Kanunu ve Uygulaması |

» » »     Olağanüstü Hal kanunu ve Uygulaması - Mahir Orak |

» » »     Ombudsmanlık Raporu |

» » »     Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu |

» » »     Robson Klasifikasyonu ve Değişen Sezaryen Oranları - Babür Kaleli |

» » »     Sezaryen Raporu |

» » »     Sezaryen Raporu II - Artan Sezaryen Oranlarının İncelenmesi. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği - Behiye Günel Gürbüz |

» » »     Sivas Davası Raporu - MAZLUMDER |

» » »     Sivil İtaatsizlik |

» » »     Sivil Toplum, Siyaseti Denetliyor |

» » »     Sivilleşme |

» » »     Sivilleşme |

» » »     Soma Raporu (MAZLUMDER) |

» » »     Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu - Muammer Çınar |

» » »     Şemdinli Davası İnceleme Raporu |

» » »     Şûra |

» » »     Tahkim Raporu |

» » »     TUBA COVİD-19 KÜRESEL SALGINI - Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu |

» » »     Türkiye Gençlik Raporu - SEKAM |

» » »     Türkiye Uyuşturucu Raporu 2020 |

» » »     Türkiye'de Kolluk Şiddeti - Mazlumder Raporu |

» » »     Uyum Yasaları Işığında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Hakkında Rapor - Sezgin Tunç |

» » »     Uyum Yasaları Raporu |

» » »     Vakıflar |

» » »     Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu [ Canset YILDIZ-Dilşah Büşra KARTAL-Beyza TİRYAKİ ] |

» » »     Yolsuzluk Raporu |

» » »     Yolsuzluk Raporu - Furkan Aral |

» » »     YÖK Raporu |

ADÂLET

www.MuharremBALCI.com/adalet.php için burayı tıklayınız...

MEŞRÛİYET

www.MuharremBALCI.com/mesruiyet.php için burayı tıklayınız...

AHLÂK/MORAL/ETİK

www.MuharremBALCI.com/ahlak.php için burayı tıklayınız...

İSLÂM HUKUKU

www.MuharremBALCI.com/islamhukuku.php için burayı tıklayınız...

İSLÂMCILIK

www.MuharremBALCI.com/islamcilik.php için burayı tıklayınız...

MUHAFAZAKÂRLIK

www.MuharremBALCI.com/muhafazakarlik.php için burayı tıklayınız...

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

www.MuharremBALCI.com/toplumsalcinsiyetesitligi.php için burayı tıklayınız...

TRANSHÜMANİZM - POSTHÜMANİZM

www.MuharremBALCI.com/transhumanizm-posthumanizm.php için burayı tıklayınız...

"ÖTE EVREN(METAVERSE)"

www.MuharremBALCI.com/metaverse.php için burayı tıklayınız...

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

www.MuharremBALCI.com/yolsuzluklamucadele.php için burayı tıklayınız...

ŞİDDET

www.MuharremBALCI.com/siddet.php için burayı tıklayınız...

ALINTI YAZILAR

www.MuharremBALCI.com/alintilar.php için burayı tıklayınız...

BELGELER

www.MuharremBALCI.com/belgeler.php için burayı tıklayınız...

SÖYLEŞİLER

» » »     Avrupa, Irkçıdır. Türklerle Aynı Sokakta Yürümez - Noam Chomsky |

» » »     Çanta Dolusu Parayla Geldiler |

» » »     Dekanın İsyanı - Adem Sözüer |

» » »     Din ve İnanç Özgürlüğü Çerçevesinde Dini Sembollerin Kullanımı - Abdülhalim YILMAZ |

» » »     Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine |

» » »     Marmara, Sifon Deliği Gibi Bütün Ülkeyi Çeker Götürür - Cenk Yaltırak - Söyleşi: Filiz Gazi |

» » »     Mehmet Genç ile Söyleşi |

» » »     PKK Kürtlerin çıkarını değil ölümünü istiyor - Vahdettin İnce |

» » »     Türkiye'de, İslâm ve İslâmcılık - İsmail Kara ile Söyleşi |

» » »     Türkiye'de, seçmenin, hukuksuzluktan çıkarı var - Eser Karakaş |

» » »     Vergiyi, Sümerler; Verginin Vergisini, Türkler Buldu |

» » »     Yaşar Kaplan ile Söyleşi: Ülkemi Özledim |

BİRİKİMLER (GENÇ HUKUKÇULAR MAKALELERİ)

www.MuharremBALCI.com/birikimler.php için burayı tıklayınız...

ARGUMENTUM

» » »     "Hukuk ve Devlet Felsefeleri ile Hukuk Dogmatiği Açılarından Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Olgusunun Değerlendirilmesi" Sempozyumu |

» » »     1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Lâiklik - Yrd. Doç. Dr. Bihterin DİNÇKOL |

» » »     92 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun Öngördüğü Rejimin Mahiyetine Dair Gözlemler - Dr. Emin MEMİŞ |

» » »     Amerika Birleşik Devletlerinde Hakimler Saltanatı Dönemi - Arş. Gör. Özlem YÜCEL |

» » »     Anayasa Başlangıçlarının Hukuki Değeri (İki Örnek: 1982 Türk ve 1958 Fransız Anayasa Başlangıçları) - Arş. Gör. Atilla NALBANT |

» » »     Anayasa Mahkemelerinin Yapısı - Arş. Gör. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK |

» » »     Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı - Turan YILDIRIM(Doç. Dr.) |

» » »     Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Adil Yargılanma Hakkı ve Türk Hukukuna Etkisi - Mustafa ŞENTOP |

» » »     Bağımsız Üst Kurullar |

» » »     Bir Asistan Masalı ya da Kibrit Suyu - Reha YÜNLÜEL |

» » »     Bir Çağdaş Ahlak Sorunu Olarak Sosyal Adalet - Prof. Dr. Adil İZVEREN |

» » »     Doğal Hukuk Sorunu - Vehbi HACIKADİROĞLU |

» » »     Etik Değerlendirme ve Sosyo-etik Grup Yargısı - Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN |

» » »     Evrensel Düzeyde Haklara Genel Bir Bakış - Doç. Dr. Jale CİVELEK |

» » »     Güney Afrika Cumhuriyeti ve Yıkılan Bir Tabu: Irkçılık - Arş. Gör. Özlem YENERER |

» » »     Hakimin Davada Özel Bilgisini Kullanması - Arş. Gör. Müjgan TUNÇ-TEMEL |

» » »     Haklar ve Ödevler - Vehbi HACIKADİROĞLU |

» » »     Hoşgörü Üstüne - Prof. Dr. Malte DIESSELHORST (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ) |

» » »     Hukuk Devleti - Gustav RADBRUCH (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ) |

» » »     Hukuk Sosyolojisi - Leon MAYHEW (Çev.: Taner AYANOĞLU) |

» » »     Hukuk ve Dil - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     Hukuk ve Dil - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     Hukuki Açıdan Ötanezi - Msc. Jale BAFRA |

» » »     Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku - Dr. Yasemin IŞIKTAÇ |

» » »     Humanitas - Çev.: Arş. Gör. Diler Tamer GÜVEN |

» » »     Humanitas - Çev.: Arş. Gör. Diler Tamer GÜVEN |

» » »     İdeoloji ve Sosyal Değişim, Bir Örnek: Türkiye Cumhuriyeti - Arş. Gör. Rukiye AKKAYA |

» » »     İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol: Hukuk Dışı Mekanizmalar ve İlkel Hukuk - Dr. Mehmet Tevfik ÖZCAN |

» » »     İnsan Hakları Hukukunda "Dokunulmaz Haklar" (Sert Çekirdekli Temel Haklar) - Ali Rıza ÇOBAN |

» » »     İnsan Hakları Üzerine Yeniden Düşünmek - Doç. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU |

» » »     İslam Hukukunda Ülke Kavramı ve Vatandaşlık Hukuku - Arş. Gör. Mehmet AKMAN |

» » »     İşsizlik Olgusuna Psikolojik Açıdan Bakış - Yrd. Doç. Dr. Pınar TINAZ |

» » »     John LOCKE Felsefesinde Doğal Hukuk - Arş. Gör. Ayşenur AKPINAR |

» » »     Kanun Hükmünde Kararnameler - Doç. Dr. Doğan SOYASLAN |

» » »     Kendi Kaderini Tayin Hakkı - Yrd. Doç. Dr. Selami KURAN |

» » »     Kriz Hukuku mu, Hukukun Krizi mi? - Sibel İNCEOĞLU - Atilla NALBANT |

» » »     Mecelle'de Ariyet Sözleşmesi |

» » »     Meslek Örgütlerinin Siyaset Yapma Yasağı - Ali Rıza OKUR(Prof. Dr.) |

» » »     Milletlerarası Andlaşmaların Işığında Ahıska (Mesket) Türklerinin Hukuki Statüsü ve Türkiye - Özlem YÜCEL |

» » »     Milli Mücadele "de facto" İktidar Olgusunun Kanun-u Esasiye Karşın İç Hukuk Yönünden Hukukiliğe Dönüşümü - Dr. Emin MEMİŞ |

» » »     Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu, Yapısı ve Hukuk Yargılama Usulü - Arş. Gör. Fethi GEDİKLİ |

» » »     Normatif Dilin Mantıksal Kuramı K1 ve K2 - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halûk ATALAY |

» » »     Olağanüstü Yönetim Usulleri (Anayasa Mahkemesi Kararı) - Haz. Yrd. Doç. Dr. Turan YILDIRIM |

» » »     Onaltıncı Yüzyıla Ait Bir Mahkeme Defterinde Yer Alan Kölelikle İlgili Bir Kaç Belgenin Tahlili - Arş. Gör. Abdullah DEMİR |

» » »     Osmanlı Anayasalarında Padişahın Hukuki Statüsü - Yrd. Doç. Dr. Nuri YAŞAR |

» » »     Osmanlı Mahkeme Kayıtlarında İslâm Ortaklık Hukuku - Haïm GERBER (Çev.: Arş. Gör. Fethi GEDİKLİ |

» » »     Ödünç Annelik Sözleşmesi (Der Leihmutterschaftsvertrag) - Leyla KESER |

» » »     Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı - Arş. Gör. Ersan ŞEN |

» » »     Özgürlük ve Mutluluk - Prof. Dr. Vecdi ARAL |

» » »     Özürlülere İlişkin Yasal Düzenleme Üzerine Düşünceler - Prof. Dr. Mehtap (SÜMERSAN) KÖKTÜRK |

» » »     Rüşvet ve Hukuk - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     Sistem Kuramında Hukuk-Etik İlişkisi - Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ |

» » »     Siyasal Elitizm Kuramı - Arş. Gör. Dr. Murat ÖNDERMAN |

» » »     Siyasal Katılım ve Siyasal İlginin Zayıflaması - Arş. Gör. Rukiye AKKAYA |

» » »     Sokrates, Savunması ve Söylemi - Doç. Dr. Sami SELÇUK |

» » »     Tarihsel Bağlamıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Kavramları ya da Atina Demokrasisi ile Roma Cumhuriyetinin İdeolojik ve Kurumsal Yapıları - Atilla NALBANT |

» » »     Uluslararası Belgelerde ve İç Hukukta Eğitim Hakkı |

» » »     Uluslararası Hukukta Barışa, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları: Birleşmiş Milletler Kuruluşu ve Bosna Hersek - Doç. Dr. Jale CİVELEK |

» » »     Üniversitelerde Uygulanan Başörtüsü Yasağının İHAS 9. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi |

» » »     Yasama Yetkisinin Devri Yasağı - Dr. Emin MEMİŞ |

» » »     Yasaya Uygun Anayasa Anlayışı (Üniversite Örneği) - Yrd. Doç. Dr. Turan YILDIRIM |

» » »     Yasaya Uygun Anayasa Anlayışı (Üniversite Örneği) - Yrd. Doç. Dr. Turan YILDIRIM |

» » »     Yaşamın Anlamı Üzerine |

BARO SEÇİMLERİ

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU İSTANBUL BAROSU
2002 SEÇİMLERİ

» » »     İstanbul Barosu 2002 Seçim Projesi - Muharrem Balcı |

» » »     Tabloid Dergiye Yazı - Muharrem Balcı |

» » »     2002 İstanbul Barosu Seçimleri Çağrı Avukatlar Grubu Listesi |

» » »     2002 Seçim ve Faaliyet Raporu. Aykut Okur |

» » »     2002 Seçim Raporu - Selçuk Kar |

» » »     İstanbul Barosu Genel Kurul Sonuçlarına Dair - Gülden Sönmez |

» » »     2002 Ek Tablolar |

» » »     2002 Baro Seçimleri Sonuç Analizi |

» » »     Çağrı Avukatlar Grubu 2002 Seçim Sonuçları Analizi - Muharrem Balcı |2004 BARO SEÇİMLERİ

MESAJLAR

» » »     Ön Seçim Mesajı |

» » »     Tarihçe |

» » »     Adaylık Açıklaması |


DEKLARASYONLAR
» » »     Genç Bakış Deklarasyonu |

» » »     Manifesto |

» » »     Temel Sorunlara Yaklaşımımız |


BASIN AÇIKLAMALARI
» » »     11 Eylül Saldırısı |

» » »     12 Eylül Darbesi |

» » »     Çağrımız |

» » »     Fellüce Katliamı |

» » »     İnsan Hakları Günü |


KİTAPLAR
» » »     Adli Yardım | |

» » »     Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik | |

» » »     CMUK Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri | |

» » »     Savunma Hakkı | |


SÖYLEŞİLER
» » »     Yeni Asya Gazetesi |

» » »     Açık Sayfa |

» » »     Çağrı Tabloid Dergi |

» » »     Genç Bakış |

» » »     Gerçek Hayat |

» » »     Haksöz Dergisi |

» » »     Layiha Dergisi |

» » »     Vakit Gazetesi |


KONUŞMALAR
» » »     Kokteyl |

» » »     Genel Kurul |2004
BARO SEÇİM DEĞERLENDİRME RAPORLARI

» » »     Değerlendirme Toplantısı [25-10-2004] |

» » »     İstanbul Barosu Değerlendirme |

» » »     İstanbul Barosu Seçimleriyle İlgili Ön Değerlendirme Raporu |

» » »     Ön Çalışma Raporu |

» » »     Çalışma Raporu [26-08-2004] |

» » »     Çalışma Raporu [12-08-2004] |

» » »     İstanbul Barosu Seçim ve Faaliyet Raporu |

» » »     İstanbul Barosu 24-10-2004 Seçimleri Değerlendirmeleri Sonuç Raporu |

» » »     Satılmış Şahin Baro Seçim Değerlendirmesi |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 1 |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 2 |

» » »     Satılmış Şahin İdeal Hukuk Seçim Yazısı - 3 |

SÖZLÜK(LÛGAT) [KAVRAMLAR, TERİMLER]

» » »     Türk Hukuk Lûgatı...
[Türk Hukuk Kurumu tarafından hazırlanmış, 1991 yılı basımıdır.]
[107 MB][Yüklenmesi uzun sürebilmektedir. ]

» » »     FaRkLaR Sözlük | Tüze(Hukuk)
[Karıştırılmaması gereken kavramlar...]

» » »     Lûgat
[Osmanlı Türkçesi'nde karıştırılmaması gerekenler...]

» » »     FaRkLaR Sözlük
Karıştırılmaması gereken kavramlar...